Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο-

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 3,1% και ανήλθε στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 σε €26,15 εκατ.

Νίκας: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο-

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2015.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 3,1% και ανήλθε στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 σε €26,15 εκατ. έναντι €27,01 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €6,64 εκατ. έναντι €7,54 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2015, μειωμένο κατά 12%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 25,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 27,9% το 2014.

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,66 εκατ. έναντι ζημιών €1,37 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας ελαφριά πτώση κατά €0,29 εκατ.

Τέλος, τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 σε ζημιές €4,39 εκατ. έναντι ζημιών € 3,72 εκατ. το 2014.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε € 23,41 εκατ. έναντι €24,68 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένος κατά 5,1%.

Στο Α' Εξάμηνο 2015 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας παρέμεινε σταθερό στο 12,6% σε όγκο και στο 14,3% σε αξία. (NIELSEN YTD Ιούνιος 2015).

Η διατήρηση των μεριδίων σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική αποδοχή που έχουν λάβει από το καταναλωτικό κοινό τα νέα και καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, όπως η σειρά ΝΙΚΑΣ FUEGO, η γαλοπούλα εκτροφής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και το Παριζάκι Φούρνου.

Πτώση κατά 12,7% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €5,88 εκατ. έναντι €6,74 εκατ. στο πρώτο Εξάμηνο του 2014, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 25,1% επί του κύκλου εργασιών έναντι 27,3% το 2014.

Η πτώση αυτή στα μεικτά κέρδη, οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις τιμές βασικών Α΄υλών στη διεθνή και εγχώρια αγορά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αλλά και στο έντονο προωθητικό πλάνο και τις προσφορές της Εταιρείας προς τους καταναλωτές . Παρόλα αυτά, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση στο μικτό τους κέρδος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 σε ζημιές €0,27 εκατ. έναντι ζημιών €0,68 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά € 0,41 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,32 εκατ. έναντι ζημιών €1,80 εκατ. το πρώτο Εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά €0,48 εκατ.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2015 σε ζημιές €4,41 εκατ. έναντι ζημιών € 4,20 εκατ. το 2014.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας
Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς
Στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική
Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v