Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Περνά στον έλεγχο των Θεοδωρόπουλου, Βιντζηλαίου

Εως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κλείσει η συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του κ. Άγγελου Πλακόπητα της Global Finance, βασικού μετόχου της αλλαντοβιομηχανίας, και της ομάδας των νέων μετόχων. Τι προβλέπει η συμφωνία.

Νίκας: Περνά στον έλεγχο των Θεοδωρόπουλου, Βιντζηλαίου

Ο κύβος ερρίφθη. Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, περνά μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων στον έλεγχο της ομάδας που ελέγχει την Chipita, υπό τον κ. Θεοδωρόπουλο, και της Impala Invest, την οποία ελέγχει ο κ. Δημήτρης Βιντζηλαίος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να κλείσει η συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του κ. Άγγελου Πλακόπητα της Global Finance, βασικού μετόχου της αλλαντοβιομηχανίας, και της ομάδας των νέων μετόχων.

Ήδη υπάρχει καταρχήν συμφωνία επί της αρχής μεταξύ των επιχειρηματιών και των τραπεζών. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία θα προβλέπει ότι οι νέοι μέτοχοι θα αποκτήσουν τη συντριπτική πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (πάνω από 95%), θα υπάρξει κούρεμα στα δάνεια της επιχείρησης, άμεση ένεση ρευστότητας από τους νέους μετόχους 20 εκατ. και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον από την πλευρά των Θεοδωρόπουλου - Βιντζηλαίου για την εταιρία είχε εκδηλωθεί κοντά ένα χρόνο πριν. Παρ' όλα αυτά, λόγω της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου deal, όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, πριν δηλαδή την επιβολή των capital controls, οι διαδικασίες δεν αναμένετο να ολοκληρωθούν πριν από την παρέλευση 4-6 μηνών.

Η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αποτελεί φιλί της ζωής για την αλλαντοβιομηχανία, για την οποία ο Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής στην έκθεση επισκόπησης του πρώτου εξαμήνου εφιστούσε την προσοχή σε σειρά θεμάτων ενώ έκανε λόγο για σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σημειώνεται πως στις 30 Ιουνίου η αλλαντοβιομηχανία εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 35,119 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής και 33,896 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.

Επίσης η εταιρεία και ο όμιλος το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε ζημίες ύψους 5,3 εκατ. ευρώ και 5,4 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ κατά την 30ή Ιουνίου 2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό τους κατά 71,6 εκατ. ευρώ και 72,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η εταιρεία δεν κατέβαλε τους δεδουλευμένους τόκους ύψους 2,8 εκατ. ευρώ καθώς και κεφάλαιο 1,6 εκατ. ευρώ ως όφειλε.

Κατά το α' εξάμηνο οι πωλήσεις της Νίκας υποχώρησαν στα 23,4 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 24,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ενώ σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν στα 26,2 εκατ. ευρώ, έναντι 27,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης σε επίπεδο εταιρείας τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημία 269 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 684 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, και σε επίπεδο ομίλου σε ζημία 212 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 165 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, λόγω κυρίως της πτώσης του τζίρου και κατ' επέκταση του μεικτού αποτελέσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v