ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 9,64% στα κέρδη της μητρικής

Αύξηση 9,64% στα κέρδη μετά από φόρους σημείωσε η ΕΛΤΟΝ σε επίπεδο μητρικής, για το εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου παρουσίασε αύξηση 7,08% στα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 1.110.186 ευρώ από 1.036.697 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 9,64% στα κέρδη της μητρικής
Με σημαντική αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της ΕΛΤΟΝ έκλεισε το εξάμηνο 01/01 έως 30/06/07.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο μητρικής, σημειώθηκε αύξηση 9,64% στα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 767.952 ευρώ έναντι 700.373 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006, ενώ σε επίπεδο Ομίλου παρουσιάζεται αύξηση 7,08% στα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 1.110.186 ευρώ από 1.036.697 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη προ φόρων του Α’ εξαμήνου 2007 ανήλθαν σε 1.023.936 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,59% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006.

Παράλληλα, άνοδο 3,10% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 1.430.245 ευρώ.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο της μητρικής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 31,49% και ανήλθαν σε 1.941.406 ευρώ, όσο και τα ενοποιημένα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 26,32% και ανήλθαν σε 2.447.122 ευρώ.

Ενισχυμένα εμφανίζονται και τα μεγέθη των πωλήσεων όλων των εταιρειών του Ομίλου, σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, το Α’ εξάμηνο του 2007 οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 19,81% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και ανήλθαν στα 31.921.796 ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν κατά 13,42% και ανήλθαν στα 25.554.752 ευρώ.

Τα ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα κατά το Α’ εξάμηνο του 2007, οφείλονται σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου ΕΛΤΟΝ, στη συνεχή εξωστρεφή στρατηγική της διοίκησης για μία κερδοφόρα πορεία στο μέλλον.

Η σταθερά ανοδική πορεία ανάπτυξης των εταιριών του Ομίλου αποτυπώνεται στα βελτιωμένα μεγέθη της τρέχουσας χρήσης και καταδεικνύει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v