Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο για τη Sato

Στα 3,42 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της εισηγμένης, από ζημιές 1,74 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αρνητικά παραμένουν τα EBITDA. Αυξήθηκαν 12,2% οι πωλήσεις. Συνεχίζεται το πλάνο εξυγίανσης.

Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο για τη Sato
Κατά το εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι πωλήσεις της Εταιρείας Sato παρουσίασαν αύξηση κατά 12,2%.

Πιο συγκεκριμένα το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 20,6%.

Για το brand Sato και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 12,8%.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περαιτέρω κατά 989€ χιλ. ή κατά 20,1% και ανήλθαν σε 3.936€ χιλ. έναντι 4.925€ χιλ. το εννεάμηνο 2014.

Η Εταιρεία σημείωσε ζημίες μετά φόρων -3.423€ χιλ. έναντι ζημιών -1.742€ χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το Α΄εξάμηνο 2015 η εταιρεία προέβη στην αποεπένδυση καταστήματος στην Θεσσαλονίκη σημειώνοντας επιπλέον ζημία 1.489€ χιλ.

Ο δείκτης EBITDA για τη περίοδο εννεαμήνου 2015 ανήλθε σε -1.649€ χιλ. έναντι αρνητικό -915€ χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2014.

Η Εταιρεία με σαφή προσανατολισμό συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα εξυγίανσης όπως αυτό επικυρώθηκε από το Π.Π.Α. και την απόφαση 650/2013.

Η διοίκηση της Εταιρείας SΑΤΟ έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες.

-Ενίσχυσε τα καταστήματά της με επαρκή και νέο εμπόρευμα προς πώληση.

-Η Εταιρεία συνεχίζει την δυναμική διείσδυση στην κατηγορία του παιδικού επίπλου αποσπώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς.

-Επίσης συνεχίζεται δυναμικά και το 2015 η ενίσχυση των πωλήσεων με την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταστημάτων αντιπροσώπων πανελλαδικά και ήδη το 1ο 9μήνο 2015 άνοιξαν τρία νέα καταστήματα ΕΝΤΟΣ ενώ αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον πέντε μέχρι τέλος του έτους.

-Αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα τα οποία παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Β2Β αγορά σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v