Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Στις 21/12 η ΓΣ για την τροποποίηση ομολογιακού προγράμματος

Στις 21/12 θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση της Δρομέας

Δρομέας: Στις 21/12 η ΓΣ για την τροποποίηση ομολογιακού προγράμματος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Δρομέας, στις 21/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δήμος Σερρών.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ’ ανώτερο όριο 

Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v