Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Με 14,86% η Β. Κωστοπούλου

Στην πώληση 452.555 μετοχών της Mevaco προέβη στις 3.12.2015 ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δ. Κωστόπουλος, μειώνοντας το ποσοστό του στο 2,86%. Την ίδια ημερομηνία η Βασ. Κωστοπούλου απέκτησε 218.550 μετοχές, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 14,86%.

Mevaco: Με 14,86% η Β. Κωστοπούλου

Η Mevaco ανακοινώνει, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε την 4η Δεκεμβρίου 2015, ότι ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προέβη στις 03.12.2015, δυνάμει εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε πώληση 452.555 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εισηγμένης, συνολικής αξίας 181.022 ευρώ.

Μετά από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις ο κ. Κωστόπουλος κατέχει 300.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,86% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία η κ. Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης, προέβη στις 03.12.2015, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 218.550 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 87.420 ευρώ.

Μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση η κ. Κωστοπούλου κατέχει 1.560.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,86% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v