Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Εκτακτη ΓΣ στις 11/1 για τους μετόχους προνομιούχων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών θα συνέλθει στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Εριουργία 3Α: Εκτακτη ΓΣ στις 11/1 για τους μετόχους προνομιούχων

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ σε έκτακτη γενική συνέλευση την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

-Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

-Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών θα συνέλθει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στον ίδιο χώρο και η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v