Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδης: Αρση ενεχύρου από Κ. Λαζαρίδη

Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Μέτοχος της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, την 24/9/2007 απέκτησε 858.000 δικαιώματα ψήφου, λόγω άρσης ενεχύρου συνολικού αριθμού 1.138.000 μετοχών που μέχρι τότε ήταν ενεχυριασμένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εκ των οποίων οι 858.000 μετοχές ενσωμάτωναν δικαιώματα ψήφου.

Λαζαρίδης: Αρση ενεχύρου από Κ. Λαζαρίδη
Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Μέτοχος της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, την 24/9/2007 απέκτησε 858.000 δικαιώματα ψήφου, λόγω άρσης ενεχύρου συνολικού αριθμού 1.138.000 μετοχών που μέχρι τότε ήταν ενεχυριασμένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εκ των οποίων οι 858.000 μετοχές ενσωμάτωναν δικαιώματα ψήφου.

Συνεπεία του ανωτέρου επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης κατά ποσοστό 5,4%, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να ανέλθει σε ποσοστό 62,9% από 57,5%. Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης κατέχει σήμερα 9.943.220 μετοχές που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Επίσης η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν κατέχει πλέον κανένα αριθμό μετοχών και ως εκ τούτου δεν έχει κανένα δικαίωμα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v