Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεν διανέμει μέρισμα για το 2015 η Λανακάμ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους 2016 της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016.

Δεν διανέμει μέρισμα για το 2015 η Λανακάμ
Η ΛΑΝΑΚΑΜ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016, το οποίο έχει ως ακολούθως :

- Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2015, καθώς και η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση» για την χρήση του 2015, θα αναρτηθούν την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, www.lanakam.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους 2016 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016.

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εξαμήνου του έτους 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εννιαμήνου του έτους 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της εταιρίας, δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος για την χρήση 2015 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v