Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία Τρία Άλφα: Ματαιώθηκε και η β΄ επαναληπτική Γ.Σ.

Την έλλειψη απαρτίας και κατά συνέπεια την ματαίωση των β΄ επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων τόσο των κατόχων κοινών όσο και των κατόχων προνομιούχων μετοχών ανακοίνωσε η εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα.

Εριουργία Τρία Άλφα: Ματαιώθηκε και η β΄ επαναληπτική Γ.Σ.

Η εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα ανακοινώνει ότι η β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 10ης.02.2016, καθώς και η αντίστοιχη β΄ επαναληπτική Γ.Σ. των κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την από 15/12/2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ματαιώθηκαν λόγω μη υπάρξεως, της από το νόμο απαιτούμενης απαρτίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης και την τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v