Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Σε 10,763 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Δρομέας ανέρχεται σε 10.763.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 34.720.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστη.

Δρομέας: Σε 10,763 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Δρομέας ανέρχεται σε 10.763.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 34.720.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v