Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Μηδενική η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Δεν καλύφθηκαν 50.395.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 15.118.778,40 ευρώ (ποσοστό καλύψεως 0,001%). Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του θα αποφασίσει για τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών.

Τηλέτυπος: Μηδενική η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου
Η Τηλέτυπος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 1.3.2016 έληξε η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15.118.950 ευρώ με την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μίας νέας μετοχής ανά δύο υφιστάμενες, όπως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.5.2015 .

Δεν αναλήφθηκαν 50.395.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 15.118.778,40 ευρώ (ποσοστό καλύψεως 0,001%).

Ο τρόπος διαθέσεως των αδιάθετων μετοχών θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι ο τίτλος διαπραγματεύεται στα 0,06 ευρώ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v