Πετρόπουλος: Στο 0,31% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Στην πώληση 70.000 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,99% του μετοχικού της κεφαλαίου, προέβη στις 04.05.2016 η εταιρία Πετρόπουλος, με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον 21.961 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,31%.

Πετρόπουλος: Στο 0,31% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος κατ' εφαρμογή της από 26.04.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και της από 27.04.2016 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 04.05.2016 προέβη σε πώληση 70.000 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,99% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 3,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 252.000 ευρώ.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αγοραστεί σε εκτέλεση της από 16.04.2014 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, με μέση τιμή κτήσης 3,57 ευρώ.

Η εταιρία κατέχει πλέον 21.961 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,31%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v