ΕΥΑΘ: Δεν θα ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου

Η εταιρία δεν θα προβεί σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου μετά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 με τον Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50) περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

ΕΥΑΘ: Δεν θα ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου

Η ΕΥΑΘ στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει ότι μετά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 με τον Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50) περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, δεν θα δημοσιεύσει αποτελέσματα για το τρίμηνο της χρήσης 2016.

Με βάση το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v