Τηλέτυπος: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι 572 νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η Διοικούσα Επιτροπή των ΧΑ κατά την συνεδρίασή της στις 28/6/2016 ενέκρινε την εισαγωγή των ως άνω 572 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως ισχύει και για τις λοιπές μετοχές της.

Τηλέτυπος: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι 572 νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Η Τηλέτυπος ανακοίνωσε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.5.2015, καλύφθηκε μερικώς με την καταβολή συνολικού ποσού 171,60 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 572 νέες κοινές μετοχές.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την συνεδρίασή της στις 28/6/2016 ενέκρινε την εισαγωγή των ως άνω 572 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως ισχύει και για τις λοιπές μετοχές της.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση από το καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), στις 29/6/2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v