Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στα €2,6 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 11,52 εκατ. της περσινής περιόδου.

Revoil: Στα €2,6 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Στην ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2016 προχώρησε o Όμιλος REVOIL.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 293,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 από 333,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 11.8% παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι του Ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 41,2 δολ./βαρέλι, 30,64% χαμηλότερα από τα 59,4 δολ./βαρέλι μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στα 380,33 εκατ. λίτρα έναντι 368,40 εκατ. λίτρα το 2015 εμφανίζοντας άνοδο 3,24%.

Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 2,48 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 11,52 εκατ. της περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου έκλεισαν στα 3,3 εκατ. ευρώ συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μεγέθη ποσού 4,37 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 μειωμένα κατά 24,9% αποτυπώνοντας την υστέρηση των εσόδων από την ναυτιλία λόγω των χαμηλότερων ναύλων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων έκλεισαν με ζημιές 2,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,17 εκατ. το περσινό εξάμηνο. Στην κερδοφορία παρέμεινε η μητρική, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 438,05 χιλιάδων ευρώ από κέρδη 573,91 χιλιάδες το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους του ομίλου οι ζημιές ανέρχονται σε 2,36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,19 εκατ. το 2015. Η μητρική έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους 433,34 χιλιάδες ευρώ από κέρδη 558,1 χιλιάδες το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Μετά την χρονιά του 2015 που η ζήτηση στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε υψηλότερα λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών των καυσίμων που έδωσαν ώθηση στη κατανάλωση, το 2016 ξεκίνησε συγκρατημένα αντανακλώντας την καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και την επιβάρυνση από τα νέα μέτρα που την συνόδευσαν.

Στη μητρική REVOIL η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων που ενισχύθηκε με 38 νέες συνεργασίες, τα τελευταίας γενιάς ενισχυμένα καύσιμα xtra 4 που προβλήθηκαν ευρέως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και έτυχαν θερμής υποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, η ενίσχυση των πωλήσεων στη Βιομηχανία και στη ναυτιλία οδήγησαν στη μικρή αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2015 και στη διατήρηση του κερδοφόρου αποτελέσματος, σε μία αγορά καυσίμων που το πρώτο μισό του 2016 κατέγραψε απώλειες. Στο ίδιο διάστημα η μητρική REVOIL ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς της κατά 1% σε σύγκριση με το περσινό εξάμηνο ανεβάζοντας τη συνολική της θέση σε πάνω από το 10% της αγοράς. Η δραστηριότητα στη ποντοπόρο ναυτιλία λόγω των χαμηλότερων ναύλων που είναι απασχολημένα τα φορτηγά πλοία της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά του Ομίλου.

Η ζήτηση σε καύσιμα κίνησης που συνδέεται και με την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς - φθινοπωρινούς μήνες, η πορεία των πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο που εξαρτάται πρωτίστως από την τιμή που θα διαμορφωθεί και τις καιρικές συνθήκες και η κατάσταση της οικονομίας εν μέσω νέων αξιολογήσεων που ελοχεύει ο κίνδυνος επιβολής νέων φορολογικών μέτρων θα επηρεάσουν εξίσου τις προοπτικές του 2ου εξαμήνου.

Τέλος η πορεία της παγκόσμιας ναυλαγοράς το δεύτερο μισό του 2016 θα καθορίσει τα έσοδα από τις νέες ναυλώσεις των πλοίων.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες του πρώτου εξαμήνου 2016 μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Μητρικής και του Ομίλου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v