Αστήρ Παλάς: Στα €243,36 εκατ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου ανέρχεται σε €243.367.548,00 και διαιρείται σε 81.122.516 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία.

Αστήρ Παλάς: Στα €243,36 εκατ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ
Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €51.667.548 με την έκδοση και διάθεση 17.222.516 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00 έκαστη.

Κατόπιν τούτου, το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου ανέρχεται σε €243.367.548,00 και διαιρείται σε 81.122.516 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v