Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελληνικά Χρηματιστήρια: Στο 6,10% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Στην αγορά 9.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 41.844,74 ευρώ, προέβη στις 23.12.2016 η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Ελληνικά Χρηματιστήρια: Στο 6,10% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, στις 23.12.2016 προέβη στην αγορά 9.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 41.844,74 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρία κατέχει συνολικά 3.990.013 ίδιες μετοχές (6,10% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v