Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΤΕ: Τρέχει η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τον επόμενο μήνα προβλέπεται να κατατεθούν μη δεσμευτικές προσφορές. Υψηλό ενδιαφέρον από εταιρείες και funds για τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Η «προίκα» των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών και η αίρεση της αβεβαιότητας.

ΕΤΕ: Τρέχει η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Με ταχύ ρυθμό προχωρά η Εθνική στην υλοποίηση του πλάνου αναδιάρθρωσης, έχοντας ως επόμενο μεγάλο στοίχημα την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πώληση τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μερίδιο αγοράς εταιρεία του κλάδου.

Μετά την επιτυχή διαδικασία πώλησης της βουλγαρικής UBB και του προγράμματος εθελούσιας εξόδου, η προσοχή της διοίκησης του ομίλου στρέφεται στο εγχείρημα πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Πρόκειται για τη δυσκολότερη αλλά και πιο κρίσιμη δέσμευση του πλάνου αναδιάρθρωσης. Από την επιτυχή ή μη ολοκλήρωσή της θα κριθεί σε καθοριστικό βαθμό η επίτευξη τόσο του στόχου απομόχλευσης, όσο και της μείωσης του εν Ελλάδι προσωπικού στα επίπεδα που ζητά το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι εντός του επόμενου μήνα θα κατατεθούν μη δεσμευτικές προσφορές και θα ακολουθήσει η διαδικασία του Virtual Data Room.

Φιλόδοξος στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών ως και τον Απρίλιο, ώστε η διαδικασία της μεταβίβασης, εφόσον ο διαγωνισμός κριθεί επιτυχής, να ολοκληρωθεί εντός του έτους, όπως ανέφερε ο CEO του ομίλου Λ. Φραγκιαδάκης.

Το ενδιαφέρον από εταιρείες του κλάδου αλλά και funds τα οποία επενδύουν στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι υψηλό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με την αίρεση, βέβαια, ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση της αβεβαιότητας για τη χώρα, ως αποτέλεσμα μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής.

Σημαντική «προίκα» για την κατάθεση ικανοποιητικών προσφορών αποτελεί η πολυετής σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής με την τράπεζα.

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί και τη μόνη από τις δεσμεύσεις απομόχλευσης, που επηρεάζεται σημαντικά από τον ελληνικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις των θυγατρικών σε Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, Αλβανία και FYROM αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου δυσκολίες (σ.σ. η βασικότερη είναι η απουσία ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος).

Εφόσον η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώσει επιτυχώς την πώληση ποσοστού τουλάχιστον 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής ως το τέλος του έτους, θα έχει μειώσει, επιπρόσθετα, το προσωπικό των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων της κατά 850 άτομα.

Με δεδομένο ότι χρήση του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας έκαναν περίπου 1.180 άτομα, αν σταματήσει να ενοποιεί την Εθνική Ασφαλιστική, ως αποτέλεσμα πώλησης του 75%, η Εθνική θα έχει μειώσει το εν Ελλάδι προσωπικό της κατά περίπου 2.000 άτομα, επιτυγχάνοντας ένα χρόνο νωρίτερα τη δέσμευση για υποχώρηση του αριθμού των απασχολούμενων κάτω από τις 9.950 άτομα.

Η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε στο τέλος του 2015 την ηγετική της θέση στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 16,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών προϊόντων).

Το δίκτυο πωλήσεών της εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αριθμεί 150 γραφεία πωλήσεων με 2.180 ασφαλιστικούς συμβούλους και 1.443 συνεργαζόμενα πρακτορεία (σ.σ. στοιχεία τέλους 2015). Το παραγωγικό δίκτυο υποστηρίζεται από 13 καταστήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, όπως επίσης και μέσω απευθείας πωλήσεων.

Πέραν της παρουσίας στην Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει θυγατρικές σε Κύπρο και Ρουμανία. Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 490 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 196.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ έκαστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v