Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στο 7,56% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

Η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.941.130 ίδιες μετοχές ή το 7,56% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών τίτλων της.

ΕΧΑΕ: Στο 7,56% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές
Η ΕΧΑΕ ενημερώνει ότι σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 11.4.2017 προέβη στην αγορά 18.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR4,92 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 92.096,96.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.941.130 ίδιες μετοχές (7,56% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v