Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017.

Δομική Κρήτης: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

-Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr ) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr ) την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

-Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017.

-Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v