Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στο €1,96 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2016

Τα αποτελέσματα της Βαρβαρέσος εμφανίζουν ζημίες 1,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,08 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Βαρβαρέσος: Στο €1,96 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2016

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος κατά το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε 18,97 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015, ήταν δε αυξημένες κατά 1,44%.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 13,26 εκατ. ευρώ ποσοστό 69,90% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2016 ανήλθαν σε ζημίες 217,26 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,259 εκατ. ευρώ του 2015, σημαντική μείωση ζημιών της τάξεως του 82,7%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 910χιλ. ευρώ (ποσοστό 4,79%) έναντι 217χιλ. ευρώ (ποσοστό 1,16%) της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 1,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,08 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου δηλαδή μια μείωση των ζημιών κατά 36%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v