Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Δυο ΓΣ για αλλαγή όρων ομολογιακού και αποχώρηση μελών ΔΣ

Η πρώτη Γενική Συνέλευση αφορά την τροποποίηση όρων ενυπόθηκου ομολογιακού και η δεύτερη την αποχώρηση μελών από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Moda Bagno: Δυο ΓΣ για αλλαγή όρων ομολογιακού και αποχώρηση μελών ΔΣ

Σε δυο Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 22 και 23 Μαίου προχωρά η Moda Βagno σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις.

Αναλυτικότερα οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 -«΅Εγκριση Τροποποίησης όρων Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας μας ποσού Ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000¤) καλυφθέντος από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 90% και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά ποσοστό 10% και υπογραφής σχετικής πρόσθετης πράξης του ως άνω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου».

Παράλληλα οι μέτοχοι καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

-«Αποχώρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Βαρβέρη Αγγέλας και Καραγκούνη Κωνσταντίνου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v