Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Στις 20 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία.

Τρία Άλφα: Στις 20 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση
Για τα προβλήματα της εριοβιομηχανίας και της επιχείρησης θα ενημερώσει η διοίκηση της Εριουργία Τρία Άλφα τους μετόχους, κατά την τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, ενώ η διοίκηση θα παρουσιάσει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της εταιρείας, είναι τα εξής:
 1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016.
 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
 4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016.
 5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
 6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017.
 7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Σύσταση επιτροπής Ελέγχου και Έγκριση αυτής.
 10. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.
 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και η Β΄ επαναληπτική στις 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v