Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΒΕ

ΕΛΒΕ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
Με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας 6-6-2017 έγινε επανασυγκρότηση  του ΔΣ της ΕΛΒΕ ΑΕ σε σώμα ως εξής:

1.Tηλέμαχος  Κιτσικόπουλος του Πασχάλη (Πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
2.Πασχάλης  Κιτσικόπουλος του Τηλεμάχου (Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
3.Ronald  Barkshire του Henry (Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
4.Φωτεινή Παπαδημητρίου του Δημητρίου (Μη εκτελεστικό μέλος  του ΔΣ)
5.Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
6.Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)
7.Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ)

Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΒΕ Α.E

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v