Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρση δέσμευσης δύο τραπεζικών λογαριασμών της Medicon

Σύμφωνα με την εισηγμένη, έγινε δεκτή η από 27.7.2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Medicon κατά της Εθνικής περί άρσης της δέσμευσης δύο τραπεζικών λογαριασμών όψεως που τηρεί η Medicon στην τράπεζα.

Αρση δέσμευσης δύο τραπεζικών λογαριασμών της Medicon

Η Medicon ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

1. Δυνάμει της υπ' αρίθμ. 6628/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) απορρίφθηκε η από 4.8.2016 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 7551/2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Εθνικής περί συντηρητικής κατάσχεσης των ομολόγων της Medicon.

2. Δυνάμει της υπ' αρίθμ. 6630/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) έγινε δεκτή η από 27.7.2016 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 7196/2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Medicon κατά της Εθνικής περί άρσης της δέσμευσης δύο τραπεζικών λογαριασμών όψεως που τηρεί η Medicon στην ανωτέρω Τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v