Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Αδυναμία εμπρόθεσμης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εκλέξει νέο ορκωτό λογιστή μέσω επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία και θα ανακοινωθεί και θα συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν.

Προοδευτική: Αδυναμία εμπρόθεσμης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου
Η Προοδευτική ενημέρωσε με ανάρτησή της πως σε συνέχεια της πληροφόρησης την οποία έλαβε από τον Ορκωτό Λογιστή που εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 21.8.2017, ότι λόγω της ελλείψεως χρόνου από πλευράς της Ελεγκτικής Εταιρίας, δεν ήταν σε θέση να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και έκδοση των Οικ. Αποτελεσμάτων του Α' Εξαμήνου εντός της εκ του νόμου προσδιορισθείσας χρονικής περιόδου.

Λόγω αυτού, η εταιρία προβαίνει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εκλέξει νέο ορκωτό λογιστή μέσω επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία και θα ανακοινωθεί και θα συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v