Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πού μπορεί να βρει φθηνό χρήμα η Viohalco

Πέρα από τη σαφή βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων, υπάρχουν και άλλες πιθανές εξελίξεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Ομίλου απέναντι στους δανειστές του. Τι «παίζει» για ΧΑΛΚΟΡ και θυγατρική ΑΕΕΑΠ.

Πού μπορεί να βρει φθηνό χρήμα η Viohalco

Σημαντικά στηρίγματα στην προσπάθειά του να αναχρηματοδοτήσει με χαμηλότερο κόστος τις τραπεζικές του υποχρεώσεις, αλλά και να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις προκύπτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον Όμιλο Viohalco.

Το ζήτημα της μείωσης του κόστους του χρήματος αποτελεί σημαντική υπόθεση για τον γνωστό μεταλλουργικό Όμιλο, καθώς με μια υποχώρησή του κατά 1%, εξοικονομούνται ετησίως γύρω στα 15 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση επενδύσεων (το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων έχει ολοκληρωθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια) ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και δημιουργεί νέες πηγές κερδοφορίας.

Αναμφίβολα, το σημαντικότερο επιχείρημα της Viohalcο προς τις τράπεζες είναι η σαφής βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατά τα τελευταία χρόνια.

Ήδη το 2016 η εισηγμένη επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο πρώτο φετινό εξάμηνο σημείωσε αυξημένο EBITDA κατά 45% (στα 170 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη ύψους 30 εκατ. ευρώ (έναντι 2 εκατ. ευρώ).

Πέραν όμως αυτού, υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να της αποφέρουν -κάτω από προϋποθέσεις- αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μετρητά μέσα στο 2018.

Η πρώτη αφορά τη θυγατρική Elval-Halkor, η οποία προήλθε μέσω της απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την εισηγμένη ΧΑΛΚΟΡ. Πρόκειται για μια εταιρεία που σημειώνει υψηλή λειτουργική (91 εκατ. ευρώ EBITDA στο πρώτο εξάμηνο του 2017) και καθαρή (40 εκατ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) κερδοφορία.

Η Elval-Halkor θα μπορούσε να ενταχθεί στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό διασποράς της θα αυξηθεί από το υπάρχον 10%.

Η διοίκηση μάλιστα της Elval-Halkor δήλωσε στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης πως επιθυμεί και θα επιδιώξει να μειωθεί το ποσοστό του βασικού μετόχου, προκειμένου να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα του τίτλου και να ενταχθεί η εταιρεία στους δείκτες που της αναλογούν.

Άρα λοιπόν ανοίγει ο δρόμος είτε για ένα placement μετοχών, είτε για μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία δεν θα συμμετάσχει η Viohalcο, είτε, τέλος, για ένα συνδυασμό κινήσεων που να οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποια από τις κινήσεις αυτές υλοποιηθεί (επόμενη αλλαγή σύνθεσης δεικτών αναμένεται να γίνει την προσεχή άνοιξη), τότε κάποιες δεκάδες εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στον Όμιλο.

Μια άλλη ενδεχόμενη πηγή ρευστότητας θα μπορούσε να προέλθει για τη Viohalcο και από την είσοδο της θυγατρικής της εταιρείας ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (από τη στιγμή που δεν επιλεγεί η μέθοδος της απόσχισης). Κανείς βέβαια δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το αν και το πότε η εταιρεία αυτή θα εισέλθει αυτόνομα στο ΧΑ, ωστόσο σίγουρα αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αντληθεί επιπρόσθετη ρευστότητα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Όμιλος Viohalcο -κατά τα τελευταία χρόνια που έχει μεταφέρει την έδρα της μητρικής του εταιρείας στις Βρυξέλλες- έχει εντείνει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία προϋποθέσεων άντλησης χρηματοδότησης και από οίκους του εξωτερικού.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v