Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στα €2,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €19,9 εκ. το εννεάμηνο 2017 έναντι €20,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 3%.

ΕΧΑΕ: Στα €2,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €2,2 εκ. έναντι €1,9 εκ. το εννεάμηνο 2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους €607 χιλ. το 2017 και τη διαγραφή των ιδίων μετοχών, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο διαμορφώνονται σε €0,026 έναντι €0,030 το εννεάμηνο 2016, μειωμένα κατά 13,9%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €19,9 εκ. το εννεάμηνο 2017 έναντι €20,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένος κατά 3%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €19,1 εκ. έναντι €19,7 εκ., μειωμένα κατά 2,9%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €60,5 εκ., έναντι €63 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2016 (€49,9 δισ. έναντι €40,8 δισ.).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.9.2017 στις 755,61 μονάδες, αυξημένος κατά 34% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (565,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 30,4% το εννεάμηνο 2017 από 38,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 79,5 εκ. μετοχές έναντι 103,3 εκ. μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 28% (80 χιλ. έναντι 62,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 6,1% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε στα EUR0,091 έναντι EUR0,111 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το εννεάμηνο 2016 στα €11,3 εκ., ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€13,44 εκ. έναντι €12,69 εκ.) λόγω του σχηματισμού προβλέψεων ύψους €600 χιλ. το 2017 έναντι μηδενικών προβλέψεων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα €3,57 εκ. έναντι €3,12 εκ. το εννεάμηνο 2016, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v