Axon Holdings: Γιατί ζητά ειδικό διαχειριστή η Πειραιώς

Σε παύση πληρωμών η εταιρεία και με αρνητικά ίδια κεφάλαια για δύο χρήσεις. Κατασχέσεις από Εφορία, Ταμεία και τρίτους. Σε πώληση του 47,6% της Euromedica θα προχωρήσει ο ειδικός διαχειριστής.

Axon Holdings: Γιατί ζητά ειδικό διαχειριστή η Πειραιώς

Την προσεχή Πέμπτη, 19 Απριλίου, προβλέπεται να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία ζητά να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Αxon Holdings, εταιρεία συμμετοχών του Θ. Λιακουνάκου, προκειμένου να δρομολογηθεί η ταχεία πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Πρόκειται για τη δεύτερη πράξη ενός έργου, το οποίο θα απασχολήσει την αγορά το επόμενο διάστημα. Από την έκβαση της δικαστικής διαμάχης, θα κριθεί αν και πότε η πλευρά του επιχειρηματία απωλέσει τον έλεγχο της εταιρείας συμμετοχών και μέσω αυτής του 47,62% της Euromedica, της δεύτερης μεγαλύτερης αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων της χώρας.

Είχε προηγηθεί, μερικούς μήνες νωρίτερα, η πώληση από τις AlphaBank, Eurobank και Εθνική, δανείων της Euromedica ονομαστικής αξίας περίπου 182 εκατ. ευρώ στη Farallon. Η μεταβίβαση, μάλιστα, διενεργήθηκε λίγο πριν από την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε η πλευρά Θ. Λιακουνάκου.

Τη σκυτάλη, τώρα, παίρνει η Πειραιώς, η μοναδική, δηλαδή, από τις μεγάλες πιστώτριες τράπεζες της Euromedica, η οποία δεν προχώρησε σε πώληση των απαιτήσεών της στη Farallon και επιδιώκει να διασώσει μέρος τους, μέσω της υπαγωγής της Αxon Holdings σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Η Πειραιώς, με την αίτησή της, ζητά από το δικαστήριο να θέσει την Αxon Holdings σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, με βάση τον νόμο Δένδια (ν.4307/2014). Η υπαγωγή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο, σύμφωνα με την τράπεζα, για τη διάσωση της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών της συνόλων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για το σύνολο των πιστωτών της.

Σύμφωνα με την αίτηση της τράπεζας, η Αxon Holdings πληροί -και- τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης:

Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920.

Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή, σε παύση πληρωμών.

Οι συνολικές οφειλές της Αxon Holdings υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ και τυχόν μερικές μικρές πληρωμές προς πιστωτές ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών (π.χ. πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) δεν ανατρέπουν, σύμφωνα με την αίτηση, την κατάσταση παύσης πληρωμών.

Κατασχέσεις από Ταμεία και Εφορία

Για να καταδείξει ότι η Αxon έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, η Πειραιώς επικαλείται τα εξής:

- τη σημείωση των ορκωτών, που υπογράφουν τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις του 2016, οι οποίοι τονίζουν «την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου (Αxon) στο μέλλον». Η εταιρεία, λόγω αδυναμίας, δεν έχει δημοσιεύσει έκτοτε οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα στις 2 Μαΐου του 2017 να ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της.

- τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, για μικρά ποσά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς της από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε και άλλους πιστωτές.

- το γεγονός ότι η Αxon Holdings έχει σταματήσει την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της προς την Πειραιώς από τον Μάιο του 2012, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 2016 η τράπεζα να καταγγείλει δανειακές συμβάσεις συνολικού ποσού 47,2 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς κατέχει το 68,97% του συνόλου των υποχρεώσεων της Αxon Holdings, με βάση τον ισολογισμό της χρήσης 2015 και πάνω από το 70%, με βάση τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2016, οι οποίες αποτελούν τις τελευταίες διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πληροί το κριτήριο του νόμου Δένδια, που ζητά οι αιτούμενοι πιστωτές να κατέχουν πάνω από το 40% των συνολικών υποχρεώσεων.

Τα «όπλα»Λιακουνάκου

Για να αποτρέψει την υπαγωγή της Αxon Holding σε ειδική διαχείριση, η πλευρά Λιακουνάκου συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση για αύριο, 17 Απριλίου, με θέμα την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών, ύψους 14 εκατ. ευρώ.

Το timing της κίνησης δείχνει ότι ο επιχειρηματίας δεν προτίθεται να παραδώσει τα «όπλα». Δεν είναι βέβαιο, πάντως, ότι ενδεχόμενη απόφαση για ΑΜΚ θα παίξει βαρύνοντα ρόλο στην εκδίκαση της Πέμπτης καθώς ακόμη και αν μπουν 14 εκατ. ευρώ στην Αxon Holdings, αυτή θα παραμείνει με σημαντικά αρνητική καθαρή θέση.

Τραπεζικά στελέχη, σχολιάζοντας την κίνηση, αναφέρουν ότι αν δεν είναι προσχηματική έρχεται αργά, καθώς επί σειρά ετών υπήρξαν υποσχέσεις για νέα κεφάλαια που θα έβαζαν στρατηγικοί επενδυτές, οι οποίες ουδέποτε εκπληρώθηκαν.

Ταχεία εκποίηση για το 47,6% της Euromedica

Ενδεχόμενη υπαγωγή της εταιρείας σε ειδική διαχείριση, θα σημάνει την ταχεία εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων εντός διαστήματος 12 μηνών. Το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Αxon είναι, όπως προαναφέρθηκε, το 47,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica, για το οποίο αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον η Farallon, η οποία ελέγχει ήδη το 17,5% της εισηγμένης.

Παρότι η Farallon έχει στα χέρια της πάνω από το 50% των απαιτήσεων της Euromedica, η απόκτηση του μετοχικού ελέγχου αποτελεί τον ταχύτερο δρόμο, προκειμένου να προχωρήσει σε εξυγίανση και ανάπτυξη της εταιρείας, μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων και καταβολής μετρητών για χρηματοδότηση επενδύσεων.

Πρόκειται για τη λύση που εξυπηρετεί και την Πειραιώς ως πιστωτή της Euromedica, καθώς η εξυγίανση και ανάπτυξή της αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να διασώσει τις απαιτήσεις της, χωρίς πιθανό σχηματισμό σημαντικών πρόσθετων προβλέψεων.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Αxon Holdings περιλαμβάνονται επίσης το 49,7% της SONAKΑΕΒΕ και το 38,8% της Αxon ΑΧΕΠΕΥ καθώς και κάποια ακίνητα.

Ως ειδική διαχειριστής προτείνεται από την Τράπεζα Πειραιώς η κα Σοφ. Αμανατίδου, η οποία κατέχει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας Α' τάξης.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v