Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2017

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Revoil: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2017

Η REVOIL ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για τo έτος 2018:

-Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 : Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

-Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

-Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v