Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στα €2,27 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2017

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 2,27 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Βαρβαρέσος: Στα €2,27 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2017

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος κατά το έτος 2017 διαμορφώθηκε σε 19,35 εκατ. ευρώ έναντι 18,97 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, ήταν δε αυξημένoς κατά 2%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 13,40 εκατ. ευρώ ποσοστό 69,25% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017 ανήλθαν σε ζημίες 287,99 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 217,26 χιλ. ευρώ του 2016.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 802,24 χιλ. ευρώ έναντι 910,61χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 2,27 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v