Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στις 3 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η εισηγμένη αποφάσισε την διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018.

Βογιατζόγλου: Στις 3 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η Bογιατζόγλου ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ των μετόχων της, της 28ης Ιουνίου εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 948.750,00 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,15 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει του άρθρου 40 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1275 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v