Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Κέρδη €1 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Οι πωλήσεις της Revoil ανήλθαν στα 342,51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 348,72 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1,78%.

Revoil: Κέρδη €1 εκατ. έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών στο σύνολό της κινήθηκε χαμηλότερα από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 με το πετρέλαιο θέρμανσης να καταγράφει τη μεγαλύτερη υστέρηση κλείνοντας 23,7% χαμηλότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η REVOIL ακολούθησε την πορεία της αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα το δίκτυο πρατηρίων της με 29 νέες συνεργασίες, διεύρυνε την οικογένεια προϊόντων της με σήμα τον πάνθηρα με την προώθηση της νέας Αμόλυβδης Βενζίνης Revolution 95 οκτανίων, ενώ βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία θέτοντας τις βάσεις για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα 342,51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 348,72 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1.78% κυρίως λόγω της μείωσης των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης και της αποδυνάμωσης του δολαρίου που είναι το νόμισμα αναφοράς των διεθνών τιμών των προϊόντων πετρελαίου έναντι του ευρώ, που αντιστάθμισαν το γεγονός της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στα 357,16 εκατ. λίτρα έναντι 386,86 εκατ. λίτρα το 2017 εμφανίζοντας πτώση 7,68%, με το πετρέλαιο θέρμανσης να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες 26% περίπου.

Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα 11,68 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένο κατά 6,76% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 10,94 εκατ. της περσινής περιόδου.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν στα 4,11 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2018 έναντι ζημιών 1,83 εκατ. το Α’ Εξάμηνο 2017 που είχαν προκύψει από την πώληση παγίου (εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Καβάλα) και την πώληση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ.

Η Εταιρία επέστρεψε στη κερδοφορία κλείνοντας το πρώτο Εξάμηνο του 2018 με κέρδη προ και μετά από φόρους 1,01 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,05 εκατ. το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2017. Η κερδοφορία οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων λόγω των νέων εμπορικών συμφωνιών που πέτυχε η Εταιρία με τους προμηθευτές της.

Επισημαίνεται ότι το Α’ Εξάμηνο 2017 είχε επιβαρυνθεί με τις ζημιές που είχαν προκύψει από την πώληση παγίου και την πώληση της ΑΡΙΣΤΟΝ απαλλάσσοντας την Εταιρία από τη ζημιογόνο δραστηριότητα της Ναυτιλίας. Η ζήτηση σε καύσιμα κίνησης που συνδέεται και με την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς - φθινοπωρινούς μήνες και η πορεία των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης από τον Οκτώβριο θα επηρεάσουν ανάλογα την πορεία του 2ου εξαμήνου, σε μια εσωτερική αγορά η οποία συνεχίζει να διακρίνεται από οικονομική αβεβαιότητα και με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v