Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στον όμιλο Βαρδινογιάννη το 50,1% του τηλεοπτικού Alpha

Τον έλεγχο του τηλεοπτικού σταθμού Alpha (50% συν δυο μετοχές) αλλά και των ραδιοφώνων που ελέγχει ο όμιλος Δ. Κοντομηνά αποκτά η Motor Oil μέσω θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο. Πώς θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Στον όμιλο Βαρδινογιάννη το 50,1% του τηλεοπτικού Alpha

Την συμμετοχή της Motor Oil στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha TV του Δημήτρη Κοντομηνά ανακοίνωσε η εταιρεία. Η επιχειρηματική κίνηση θα ολοκληρωθεί μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία όπως προκύπτει από τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις:

«H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της κυπριακή εταιρεία Seilla Enterprises Limited σύναψε με την κυπριακή εταιρεία Alpha Media Group Limited, την κυπριακή εταιρεία Nevine Holdings Limited, την κυπριακή εταιρεία Sixomen Limited και τον Δημήτρη Κοντομηνά το ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2018.

Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνείται η απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών:

* ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA)

* ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 98,9 στην Αττική) και

* ΑLPHA Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 96.5 στην Θεσσαλονίκη) μέσω των κατωτέρω ενεργειών:

1. Η Seilla Enterprises Limited θα καταβάλλει στην Alpha Media Group Limited 21,477,000 ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nevine Holdings Limited κατά ποσό 23.000.000 ευρώ, ως εξής:

• Η Alpha Media Group Limited θα καταβάλλει 11.477.000 ευρώ και

• H Seilla Enterprises Limited θα καταβάλλει 11.523.000 ευρώ.

Στην συνέχεια η Nevine Holdings Limited θα καταβάλλει το ποσόν των 23.000.000 ευρώ προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών: ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση, ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε. και ALPHA Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε.

Παράλληλα, η Alpha Media Group Limited θα καταβάλλει 6.580.000 ευρώ για εξόφληση υφισταμένων υποχρεώσεων της ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.

2. Κατόπιν των ως άνω μεταβιβάσεων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των παραπάνω εταιρειών, η μετοχική σύνθεση τους θα διαμορφωθεί ως εξής:

* Στην εταιρεία Nevine Holdings Limited: η Seilla Enterprises Limited θα κατέχει 1.002 ονομαστικές μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου 2 εκ των ανωτέρω μετοχών θα εκχωρηθούν προσωπικά στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

* η Alpha Media Group Limited θα κατέχει 998 ονομαστικές μετοχές

* Η Nevine Holdings Limited θα είναι κύριος μετοχών ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ. Εκάστη εκ των Alpha Media Group Limited και Seilla Enterprises Limited θα έχει μετοχές ποσοστού 24,95% της ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.

* Η Nevine Holdings Limited θα κατέχει το 99,95% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA Ραδιοφωνική ΑΕ και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε.

Η διοίκηση των εταιρειών Nevine Holdings Limited, ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε., ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε. και ALPHA Ραδιοφωνική Κρόνος Α.Ε. θα ασκείται από κοινού αφενός από την Seilla Enterprises Limited και αφετέρου από την Alpha Media Group Limited και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά για όσο διάστημα το ποσοστό της Alpha Media Group Limited στην ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε υπερβαίνει το 33,4%. Την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης θα την έχει ο διευθύνων σύμβουλος ο οποίος θα ορίζεται από την Seilla Enterprises Limited.

Ως αποτέλεσμα των ως άνω συναλλαγών ο έλεγχος των ως άνω εταιρειών θα ασκείται από κοινού αφενός από την Seilla Enterprises Limited και αφετέρου από την Alpha Media Group Limited και τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά.

Η ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξαρτάται από την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v