Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Στις 3/12 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 11 εκατ. ευρώ

Την έγκριση της εκδόσεως από την Εταιρεία, Κοινών Ομολογιακών Δανείων, ύψους μέχρι 11.000.000,00 € καλείται να αποφασίσει η Flexopack.

Flexopack: Στις 3/12 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 11 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Flexopack την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της εκδόσεως από την Εταιρεία, Κοινών Ομολογιακών Δανείων, ύψους μέχρι 11.000.000,00 €, με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των Κοινών Ομολογιακών Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, με το ίδιο μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v