Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Διαγραφή της θυγατρικής Revoil Βιοκαύσιμα από το ΓΕΜΗ

Διεγράφη η θυγατρική Revoil Βιοκαύσιμα Α.Ε. σε συνέχεια των αποφάσεων για λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 και 30ης Νοεμβρίου 2018.

Revoil: Διαγραφή της θυγατρικής Revoil Βιοκαύσιμα από το ΓΕΜΗ
Η Εταιρία Revoil Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, με την από 18/12/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1467324 απόφαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διεγράφη από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο η 100% θυγατρική Revoil Βιοκαύσιμα Α.Ε. σε συνέχεια των αποφάσεων για λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 και 30ης Νοεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v