Trastor: Στις 5/4 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Trastor.

Trastor: Στις 5/4 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Trastor την 5η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2019.

5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019.

7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

8. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

10. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής.

11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v