Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Τροποποίηση όρων ομολογιακού

Αποφασίσθηκε πρόγραμμα τριμηνιαίας αποπληρωμής της τελευταίας δόσης του ομολογιακού δανείου ποσού 7.900.000 ευρώ και τετραετή μετάθεση της λήξεως του από 15/5/2019 σε 15/5/2023.

Revoil: Τροποποίηση όρων ομολογιακού

Η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του από 29/9/2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού 13.950.000 ευρώ με την Alpha Bank Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε πρόγραμμα τριμηνιαίας αποπληρωμής της τελευταίας δόσης του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου ποσού 7.900.000 ευρώ και συνάμα τετραετή μετάθεση της λήξεως του από 15/5/2019 σε 15/5/2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v