Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

Λάµπρος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Τίγγης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Anthony Clifford Iannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Hugo Manuel Gomes da Silva Moreira, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Howard Prince-Wright, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος

Γεώργιος Τίγγης, Μέλος και

Hugo Moreira, Μέλος

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος

Γεώργιος Τίγγης, Μέλος

Howard Prince-Wright, Μέλος

Η θητεία των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v