Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αισιοδοξία MIG για την πορεία των θυγατρικών εταιρειών

Διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης κάθε θυγατρικής στην αγορά και εξεύρεση λύσης σε ότι αφορά τη χρηματοοικονομική ισορροπία κυρίως σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, οι στόχοι της διοίκησης.

Αισιοδοξία MIG για την πορεία των θυγατρικών εταιρειών

Την αισιοδοξία του για την πορεία των θυγατρικών της εταιρεία το 2019 εξέφρασε ο πρόεδρος της MIG κ. Παναγιώτης Θρουβάλας στα πλαίσια της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων.

Ο στόχος του ομίλου είναι διπλός. Αφενός η διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης κάθε θυγατρικής εταιρείας στην Αγορά και αφετέρου η εξεύρεση λύσης σε ότι αφορά τη χρηματοοικονομική ισορροπία κυρίως σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αναδιοργανώσεις δανείων και ακόμη πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών.

Από την άλλη πλευρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αθανάσιος Παπανικολάου αναφέρθηκε στη θετική πορεία των θυγατρικών μέσα στο 2018 (ενδεικτική η περίπτωση της αύξησης κερδοφορίας της Vivartia), στις πωλήσεις δύο περιουσιακών στοιχείων έναντι πολύ ικανοποιητικών τιμημάτων (Υγεία και Hilton Cyprus) και τέλος την ώθηση που θα μπορούσε να δώσει στις δραστηριότητες της εταιρείας η διαφαινόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v