Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Doppler: Ζημιογόνο το 2018

Η Doppler επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας έχει οδηγήσει την εταιρεία σε κύκλο εργασιών που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από εξαγωγές.

Doppler: Ζημιογόνο το 2018

Τα μεγέθη του 2018 και τις προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών του τρέχοντος έτους παρουσίασε η Doppler, σημειώνοντας πως καθίσταται αναγκαία η αύξηση του EBITDA σε επίπεδο ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση των δανειακών της αναγκών. Κάνει επίσης λόγο για ανάγκη επένδυσης σε έμψυχο υλικό και βελτίωση παραγωγικού εξοπλισμού. 

Κυριότερα σημεία του έτους 2018

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 ανήλθε σε 15.692 χιλ. € έναντι 14.828 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2017 σημειώνοντας αύξηση 5,83%.

Από τον κύκλο εργασιών του 2017 έχει αφαιρεθεί το ποσό των 1.865 χιλ. € που ήταν η ασφαλιστική αποζημίωση λόγω πυρκαγιάς και συμπεριλαμβάνονταν στον κύκλο εργασιών του έτους 2017.

Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, η χρήση του 2018 είναι ζημιογόνα και το EBITDA ανέρχεται στις 428 χιλ. €. Η Doppler σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, έχει οδηγήσει την εταιρία σε κύκλο εργασιών που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από εξαγωγές.

Αναλύοντας περαιτέρω τα οικονομικά στοιχεία παρατηρεί:

- Διατήρηση του momentum της συνεχούς διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων, στο επίπεδο του 90% - 95% του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως ακριβώς στην προηγούμενη πενταετία.
- Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 2.049.094 € από την 31.12.2017.
- Σχετικά δε με τις προοπτικές το αμέσως επόμενο διάστημα παραθέτει ανάλυση των πωλήσεων του 2018 συγκρινόμενο με το 2017 καθώς και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών για το έτος 2019.

Πρόβλεψη κύκλου εργασιών 2019

Οπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Doppler, η αύξηση του EBIDTA σε επίπεδα ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της, καθίσταται αναγκαία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί ήδη από τα μέσα του 2018, δέσμη μέτρων βελτίωσης του EBIDTA σε τρείς βασικούς άξονες:

- Αύξηση των τιμών όπου αυτό είναι εφικτό
- Μείωση του κόστους παραγωγής με αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της σχεδίασης
- Αύξηση των Πωλήσεων με την είσοδο νέων προϊόντων στην αγορά και την προσέλκυση νέων πελατών. Ήδη και αυτή η προσπάθεια φαίνεται να ευοδώνεται καθώς σημειώνεται αύξηση του κύκλου εργασιών του α' τετραμήνου του 2019 σε σχέση με το 2018 κατά 22% (4.417 χιλ. € το 2018 έναντι 5.390 χιλ. € το 2019) και ταυτόχρονα, από τις μέχρι σήμερα ληφθείσες παραγγελίες, εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι το 2019, ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα 18.000 χιλ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 20% και το EBITDA θα ανέλθει σε 1.500 € περίπου.

Όμως για την επιτυχία των παραπάνω στόχων δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια, απαιτούνται και επενδύσεις σε έμψυχο δυναμικό (όπως Μηχανικοί για την σχεδίαση των νέων προϊόντων και εξειδικευμένοι Πωλητές για την προώθηση των Πωλήσεων) και βελτίωση του παραγωγικού εξοπλισμού.

Ακολουθώντας πιστά αυτές τις αρχές, ήδη από το τέλος του 2017 προωθήσαμε στην αγορά ένα νέο μοντέλο ανελκυστήρων με ιδιαίτερα τεχνικά πλεονεκτήματα, το οποίο κατέστη Νο1 στις Πωλήσεις το 2018 και συνεχίζει την πετυχημένη πορεία του το 2019, αποτελώντας την βασική αιτία της αύξησης των Πωλήσεων μας.

Ήδη, ένα νέο μοντέλο οικιακού ανελκυστήρα ειδικού για μικρές κατοικίες (Home lift), είναι έτοιμο για προώθηση καθώς έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση και η πιστοποίηση του. Το συγκεκριμένο μοντέλο απευθύνεται στην αγορά των ανελκυστήρων για μονοκατοικίες που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση σε Βόρεια Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αυστραλία.

Τέλος ένα νέο μοντέλο θαλάμου, επαναστατικής σχεδίασης, είναι στο τελικό στάδιο ανάπτυξης και σύντομα αναμένεται η πιστοποίησή του ώστε να προωθηθεί στην αγορά.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η εταιρία έχει ενταχθεί σε δύο αναπτυξιακά προγράμματα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, το ένα ερευνητικό για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και το άλλο για αγορά παραγωγικού εξοπλισμού για τον ορθολογισμό της παραγωγής και την βελτίωση της παραγωγικότητας. Και στα δύο προγράμματα, που είναι σε εξέλιξη, έχουν δαπανηθεί πόροι, με μεγάλη ομολογουμένως δυσκολία, όμως αναγκαίοι για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρίας.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω, η εταιρία μας, παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας, προσπαθεί να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της, βασιζόμενη στο υψηλό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών, ενώ παράλληλα, συμπληρώνει και βελτιώνει τον παραγωγικό της εξοπλισμό με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής.

Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον και δεδομένου ότι η διεθνής οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει, το υψηλών ικανοτήτων και πεπειραμένο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και το σύγχρονο επιχειρηματικό της μοντέλο, θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της αύξησης του όγκου πωλήσεων, τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης», καταλήγει η ανακοίνωση της Doppler.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v