Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farms: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο διοικητικό Συμβούλιο έχει πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει στις 25.06.2024.

Creta Farms: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Creta Farm ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του απερχομένου με πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους και λήγει στις 25.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26.06.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου είναι οι εξής:

1. Εμμανουήλ Δομαζάκις, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Πέτρος Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

3. Χρήστος Τσάλλης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

4. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,

5. Πέτρος Μαραβελάκης, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

6. Εμμανουήλ Μαργωμένος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

7. Νικόλαος Κοντιζάς, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v