Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Centric

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι θα λήξει το αργότερο έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2024.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Centric

Η Centric ανακοίνωσε, ότι με την από 9.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 9.7.2019 συνεδρίασή του ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Δημήτριος Πεφάνης του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5) Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι θα λήξει το αργότερο έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v