Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 26η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί εντός του 2024.

Πλαστικά Κρήτης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 26ης Ιουλίου 2019, η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Λεµπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κατίνα-Άννα Λεµπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μιχάλης Λεµπιδάκης του Ιωάννη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Μανόλης Λεµπιδάκης του Ιωάννη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Γιάννης Μελάς του ∆ηµητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.

6. Μανόλης Κυκριλής του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.

8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Εκτελεστικό Μέλος.

9. ∆ηµήτρης Αρµάος του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος.

10.Μανόλης Ανδρεαδάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος.

11. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 26η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί εντός του 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v