Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ετοιμάζεται να βγει στις αγορές η Praxia Bank

Ως το τέλος του έτους θα ξεκινήσει διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές. Έβαλε 70 εκατ. ευρώ η Atlas Merchant Capital για τις υποδομές που θα στηρίξουν το μετασχηματισμό σε challenger bank. Άντληση καταθέσεων μέσω διεθνούς πλατφόρμας.

Ετοιμάζεται να βγει στις αγορές η Praxia Bank

Στις αγορές για άντληση κεφαλαίων θα βγει ως το τέλος του έτους η Praxia Bank, καθώς ολοκληρώνονται οι απαραίτητες λειτουργικές και τεχνολογικές υποδομές, που θα στηρίξουν το σταδιακό μετασχηματισμό της σε challenger bank.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας, στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2018, η Praxia Bank προτίθεται να ξεκινήσει, εντός του Β’ εξαμήνου του έτους, τη διαδικασία για άντληση κεφαλαίων από τρίτους επενδυτές.

Προηγήθηκε, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων η κεφαλαιακή «ένεση», κατά 70 εκατ. ευρώ από την Atlas Merchant Capital, που ελέγχει μέσω θυγατρικών το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας τράπεζας.

Μέρος των νέων κεφαλαίων κατευθύνονται στην ανάπτυξη των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνολογικών υποδομών. Οι παραπάνω επενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν, σταδιακά, ως το τέλος του έτους, όπως και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής της τράπεζας στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η διοίκησή της έχει εκπονήσει ένα λεπτομερές σχέδιο μετάβασης, στο οποίο περιγράφονται όλα τα βήματα (όπως η άντληση κεφαλαίων, η στελέχωση, οι τεχνολογικές επενδύσεις, οι απαραίτητες υποδομές, η διείσδυση κ.ά.) για τον ομαλό μετασχηματισμό της Praxia Bank σε μια τράπεζα, που θα παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών με μια πρωτόγνωρη, όπως υπόσχεται, τραπεζική εμπειρία.

Η νέα οργανωτική δομή και το επιχειρησιακό μοντέλο της τράπεζας έχουν σχεδιαστεί συνδυαστικά με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων πληροφορικής, τόσο όσο αφορά στο βασικό τραπεζικό σύστημα, όσο και στις περιφερειακές εφαρμογές, κυρίως όμως όσο αφορά στο σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πελάτες και διενέργειας των συναλλαγών τους.

Οι δαπάνες μετασχηματισμού και πρόσληψης προσωπικού αύξησαν τις δαπάνες της χρήσης 2018, οδηγώντας σε διεύρυνση ζημιών, καθώς η Praxia Bank δεν είχε ξεκινήσει, εντός της χρήσης, νέες χορηγήσεις.

Ειδικότερα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 23,8 εκατ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 107,4%, με τα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης να διαμορφώνονται στις 454 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 72%, ως αποτέλεσμα του περιορισμού των δραστηριοτήτων της και ιδίως του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 21,2 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από το φόρο εισοδήματος στα 21,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,1 εκατ. ευρώ, το 2017.

Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού ανήλθε στα 43,4 εκατ. ευρώ από 41,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017. Το σύνολο των δανείων (προ προβλέψεων) ανήλθε στα 12,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ (33,9%), κυρίως λόγω αποπληρωμών και λογιστικών διαγραφών. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 95,6% με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να ανέρχονται σε 11,7 εκατ. Ευρώ ή στο 92% των χορηγήσεων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια στο τέλος ανήλθαν στα 34,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο βασικός δείκτης κοινών μετοχών της Τράπεζας (Common Equity Tier 1 ratio) ανήλθε στο 123,7%.

Αντλεί καταθέσεις μέσω διεθνούς πλατφόρμας

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, η Praxia προσέλκυσε προθεσμιακές καταθέσεις από ιδιώτες πελάτες του εξωτερικού και αποτελεί έτσι την πρώτη ελληνική τράπεζα, που προσφέρει καταθετικά προϊόντα, μέσω διεθνούς πλατφόρμας συγκέντρωσης καταθέσεων.

Συγκεκριμένα, καθιέρωσε συνεργασία με την Raisin, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συγκέντρωσης καταθέσεων στην Ευρώπη, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τις ευκαιρίες της διεθνοποιημένης αγοράς. Η συμμετοχή σε διεθνή πλατφόρμα καταθέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Όπως αναφέρεται η τράπεζα σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη λειτουργική ευελιξία, που προσφέρει το ψηφιακό της μοντέλο, και ξεκινώντας μια πρωτοποριακή στρατηγική προσέλκυσης καταθέσεων βασισμένη στην καινοτομία, να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης της, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας και χρηματοδότησης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v