Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Μεταφορά 800 ατόμων στη νέα CEPAL

Εξοικονόμηση δαπανών 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 85 εκατ. ως το 2022 για την τράπεζα. Συρρίκνωση δικτύου κατά 18%. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου Galaxy, η κεφαλαιακή επίπτωση και η έκδοση ομολόγου Tier II.

Alpha: Μεταφορά 800 ατόμων στη νέα CEPAL

Περίπου 800 άτομα που εργάζονται σήμερα στην εσωτερική διεύθυνση της Alpha Bank για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non performing exposures, NPEs) προβλέπεται να μεταφερθούν στη νέα CEPAL, μετά την υπογραφή σύμβασης 10ετούς ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των NPEs της τράπεζας.

Αυτό προβλέπει το πλάνο μετασχηματισμού και ταχύτερης μείωσης των NPEs που ανέπτυξε σήμερα διεξοδικά σε εκπροσώπους του Τύπου η διοίκηση της τράπεζας.

Το πλάνο στηρίζεται, αντιγράφοντας το μοντέλο της Eurobank, στους εξής τρεις πυλώνες:

- Τιτλοποίηση κυρίως καταγγελμένων δανείων ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. ευρώ.

- Πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της νέας CEPAL, αφού προηγηθεί η εξαγορά του 60% του μετοχικού της κεφαλαίου από τη Centerbridge, η μεταφορά προσωπικού των 800 εργαζομένων της Alpha Βank και η υπογραφή σύμβασης διαχείρισης μεταξύ CEPAL και Alpha για το σύνολο των εν Ελλάδι NPEs.

- Ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας, με μετατροπή της εισηγμένης σε holding, απόσχιση και εισφορά του συνόλου σχεδόν των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Αlpha Βank).

Οι περίπου 800 εργαζόμενοι της Alpha θα μεταφερθούν στη νέα CEPAL με κατοχυρωμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα και σε εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Εξοικονόμηση κόστους 120 εκατ. ευρώ.

Από τη μεταφορά και την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs στην CEPAL εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση κόστους σε βάθος τριετίας, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Εξοικονόμηση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ θα έλθει ως το τέλος του 2022 από την περαιτέρω μείωση του δικτύου στα 350 καταστήματα ( μείωση δικτύου κατά 18%), την υιοθέτηση νέου πλαισίου διαχείρισης εξόδων, την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες εργασιών στις οποίες η τράπεζα δεν κρίνεται αποδοτική καθώς και από τον επανασχεδιασμό διαδικασιών από μηδενική βάση.

Τέλος ήδη εξοικονομήθηκαν 35 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από την αποχώρηση περισσότερων από 800 άτομα, τα οποία έκαναν χρήση του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας.

Συνολικά, στο τέλος του 2022, με βάση το πλάνο, η τράπεζα θα έχει μειώσει τα κόστη της κατά 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια η Alpha είχε μειώσει τα κόστη της κατά 20%.

 

Η σύνθεση του Galaxy

To προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο δανείων μεικτής λογιστικής αξίας ως 12 δισ. ευρώ περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (πάνω από το 75%), εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και τα άλλα μισά από στεγαστικά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων με ενέχυρο ακίνητα.

Το 64% των δανείων λιανικής που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο είναι καταγγελμένα, όπως και το 44% των επιχειρηματικών δανείων.

Επίσης, ως αποτέλεσμα της παραπάνω σύνθεσης, με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, τα καταγγελμένα δάνεια της τράπεζας θα μειωθούν κατά 75% ενώ όσα υπάγονται στο νόμο Κατσέλη κατά 84%.

Οι επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές για την αγορά ως του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης, με την τράπεζα να διατηρεί το υπόλοιπο 5%, όπως και το σύνολο των τίτλων πρώτης διαβάθμισης, για τους οποίους θα αιτηθεί τη λήψη κρατικών εγγυήσεων, ύψους ως 3,7 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας, ερωτώμενη για το αν έχει οριστικοποιηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) η αναγνώριση των τίτλων πρώτης διαβάθμισης ως μηδενικού ρίσκου, απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση. Σημείωσε, όμως, ότι «είμαστε στο σωστό δρόμο για να ληφθεί μηδενικό ρίσκο».

Η αντίληψη όμως που υπάρχει έγκειται στο ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να επιλυθεί το θέμα. Η διοίκηση της τράπεζας διευκρίνισε πάντως ότι σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί μηδενικό ρίσκο, αλλάζουν όλα τα δεδομένα της συναλλαγής.

Ως τα 2 δισ. ευρώ η κεφαλαιακή επίπτωση από Galaxy

Η κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή, μετά και το τίμημα από την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της νέας CEPAL, καθώς και το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, εφόσον οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης αναγνωριστούν με μηδενικό συντελεστή κάλυψης, δεν θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 350 μονάδες βάσης επί των υφιστάμενων εποπτικών κεφαλαίων.

Ο δείκτης κεφαλαίων συνολικής επάρκειας από το 18% θα υποχωρήσει στο σενάριο της μέγιστης ζημιάς στο 14,5%, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κέρδη χρήσης 2020. Θα μείνει ως εκ τούτου πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση (13,75% για το 2019, 14% για το 2020). Επομένως η τράπεζα διαθέτει την απαραίτητη ευχέρεια να επιλέξει τον χρόνο και τις συνθήκες για έκδοση συμπληρωματικών κεφαλαίων (ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II ως 800 εκατ. ευρώ).

Συμπληρωματικά κεφάλαια ως 800 εκατ. εντός του 2020

Οι συνθήκες είναι καλές, σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας κ. Β. Ψάλτη, και η έκδοση μπορεί να προχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Στόχος, πάντως, είναι να διενεργηθεί πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης, εντός δηλαδή του 2020.

Σημειώνεται ότι το στρατηγικό πλάνο προβλέπει ότι στο τέλος του 2022 ο δείκτης κεφαλαίων συνολικής επάρκειας θα κινείται πέριξ του 17%, χάρη στην σταδιακή μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου από περίπου 200 μονάδες σήμερα σε 70 μονάδες βάσης και την εξοικονόμηση δαπανών 120 εκατ. ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι όπως αποκάλυψε η διοίκηση της Alpha, έχει υπογραφεί ήδη προσύμφωνο με τη Centerbridge για την εξαγορά του 60% της CEPAL, χωρίς να διευκρινίζεται το ποσό του τιμήματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v