Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Διανέμει μέρισμα €0,02/μετοχή

Από τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή.

Ιασώ: Διανέμει μέρισμα €0,02/μετοχή

Η ΙΑΣΩ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού 2.443.135,08, ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,002 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,018 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Δικαιούχοι του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date).

Από τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή.

Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v