Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Εναντι 102,5 εκατ. στην PIMCO το 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Pillar

Στο 33% της ονομαστικής αξίας το τίμημα. Καταβλήθηκαν 70 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα μετά την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας. Ομολογίες πρώτης διαβάθμισης 1,07 δισ. ευρώ διακράτησε η τράπεζα καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Eurobank: Εναντι 102,5 εκατ. στην PIMCO το 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Pillar

Έναντι 102,5 εκατ. ευρώ αγόρασε η PIMCO, μέσω της θυγατρικής της Celidonia, από τη Eurobank το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 1,98 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Pillar), ενώ η τράπεζα διακράτησε το υπόλοιπο 5% καθώς και το 100% των τίτλων πρώτης διαβάθμισης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, με την PIMCO να καταβάλλει τα πρώτα 70 εκατ. ευρώ του τιμήματος. Τα υπόλοιπα 32,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν μετά την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η ονομαστική αξία του 100% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης ανερχόταν σε 310 εκατ. ευρώ. Επομένως η PIMCO αγόρασε στο 33% της ονομαστικής αξίας. Οι ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την αγορά, με συμβολική αξία.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, ο όμιλος σταμάτησε να ενοποιεί την εταιρεία ειδικού σκοπού Pillar Finance Designated Activity Company και απο-αναγνώρισε το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του, δεδομένου ότι μεταβίβασε τον έλεγχο της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητά του.

Επιπρόσθετα, αναγνώρισε στον ισολογισμό της τα διακρατούμενα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης λογιστικής αξίας 1,07 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και των εξόδων της συναλλαγής καθώς και το 5% των ομολόγων ενδιάμεσης διαβάθμισης με λογιστική αξία 5,4 εκατ. ευρώ (ονομαστική αξία 15,5 εκατ. ευρώ). Οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ταξινομήθηκαν στο επιχειρηματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο και φέρουν κουπόνι 1,85%.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τιτλοποίηση δεν θα ενταχθεί στις κρατικές εγγυήσεις, όπως έχει διευκρινίσει η διοίκηση της τράπεζας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v