Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Αγορά εξαώροφου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι

Η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση ομολογιών στο πλαίσιο μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του από 20.11.2019 Προγράμματος Έκδοσης.

Trastor: Αγορά εξαώροφου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι

H Trastor A.E.E.A.Π, ανακοινώνει ότι την 19.12.2019, υπέγραψε δεσμευτικό προσύμφωνο για την αγορά επενδυτικού ακινήτου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για αυτοτελές εξαώροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας 3.716 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, στο Μαρούσι.

Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου συμφωνήθηκε σε 6.350.000 ευρώ.

Η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση ομολογιών στο πλαίσιο μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του από 20.11.2019 Προγράμματος Έκδοσης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου απόκτησης του ως άνω ακινήτου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v